Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Informace pro občany Kaplice

Vážení spoluobčané

V sobotu 14. 12. 2019 proběhne v Kaplici 8. ročník „Krampus show Kaplice“, pořadatelem akce jsou město Kaplice a společnost Production 1, a.s. V souvislosti s přípravou a průběhem akce bychom Vás rádi seznámili se souborem dopravně bezpečnostních opatření, z nichž vyplývají různá omezení pohybu automobilů a osob zejména v centru města. I v tomto roce bylo naším cílem tato omezení co možná nejvíce upravit a optimalizovat ve Váš prospěch.

Přesto není možné takovouto akci zcela bez omezení připravit a pořádat, a proto Vás tímto opět žádáme o pochopení a respektování následujících opatření, pokynů a doporučení a o spolupráci s pořadateli a organizátory akce tak, aby byla zajištěna bezpečnost obyvatel Kaplice i návštěvníků akce.

Žádáme Vás tímto o pochopení a respektování následujících opatření, pokynů a doporučení a o spolupráci s pořadateli a organizátory akce, vedoucí k zajištění bezpečnosti obyvatel Kaplice i návštěvníků akce:

Přehled dopravně bezpečnostních opatření:

1. Pátek 13.12. od 15:00 do soboty 14.12 2019 do 23:00

zákaz zastavení v ulicích:

 • Linecká od křižovatky s ulicí Horská a Široká směr náměstí
 • Náměstí
 • Novohradská
 • Farské náměstí
 • Kostelní
 • Široká
 • Parkoviště v ulici Tržní ulici u pošty
 • Omlenická – parkovací plocha u sběrného dvora
 • Linecká – parkovací plocha u budovy G a SOŠE Kaplice (sobota 14.12. od 12:00)

2. Pátek 13.12. od 16:00 do soboty 14.12. 2019 do 23:00

zákaz vjezdu do centra města. Zákazy vjezdu na těchto místech:

 • Ulice Linecká od LŠU
 • Ulice Linecká – na křižovatce s ulicí Horská a Široká (zákaz odbočení vlevo z ulice Horská)
 • Vjezd na Farské náměstí z ulice Pohorská a od Blanska z Bělidla

3. Pátek 13.12. 2019 od 17:00

zákaz odbočení vpravo z ulice Horská do ulice Linecká

4. Sobota 14.12. od 12:00 do soboty 14.12. 2019 do 23:00

zákaz vjezdu do centra města. Zákazy vjezdu na těchto místech:

 • Na začátku ulice Horská na křižovatce s ulicí Českobudějovická
 • Konec ulice Pohorská na křižovatce s ulicí Kostelní
 • Začátek Farského náměstí ve směru z ulice Bělidlo do Pohorské ulice – omezení
  průjezdu vozidel Farským náměstím z ulice Pohorská a od Blanska
  • Objízdné trasy směr Blansko a Benešov nad Černou a z opačného směru:
   • Pro osobní automobily – ulice Pobřežní se semafory
   • Pro nákladní automobily bude umožněn průjezd vyhrazeným pruhem komunikace a dále na obchvat Kaplice nebo do Blanska
   • Pro autobusové spoje a vozidla IZS – podle jízdního řádu a v případě potřeby jim bude umožněn průjezd vyhrazeným pruhem komunikace
 • Ulice Dlouhá od křižovatky s ulicí Pohorská
 • Ulice Linecká přechod „u hasičů“
 • Ulice Tržní na křižovatce s ulicí Dlouhá
  • Pro e) a f) autobusové spoje a vozidla IZS – podle jízdního řádu a případě potřeby jim bude umožněn průjezd otevřením zábran

5. Sobota 14.12. 2019 od 13:00 do 22:00

úplná uzavírka města. Zákaz vjezdu do Kaplice na těchto místech:

 • Ulice Českobudějovická u Domova pro seniory
 • U čerpací stanice na LPG na sídlišti Na Vyhlídce
 • Ulice Omlenická za odbočkou k obchodnímu centru Albert
 • Ulice Linecká na sjezdu z kruhového objezdu směr centrum
 • Začátek ulice K Zámečku po odbočení z obchvatu 
 • Ulice Pohorská za odbočkou k SOU Kaplice
  • Vjezd do města bude umožněn po prokázání trvalého bydliště v OP, nebo na zvláštní povolení vydané v KIC nebo na MÚ
  • Pohyb z města bez omezení
  • Na počátku uzavírek stanoviště pořadatelské služby
  • Pohyb složek IZS bez omezení

6. Sobota 14.12. 2019 od 13:00 do 22:00

vstup do centra města přes turnikety pouze pro lidi se vstupenkou na Krampus show, nebo vydanou, potvrzenou propustkou podle místa bydliště. Turnikety nebo „stopky“ budou na těchto místech:

 • Ulice Linecká u LŠU a „hasičů“ – TURN
 • Konec ulice Horská na křižovatce s ulicí Linecká – STOP
 • Začátek ulice Českobudějovická u Slovanu – STOP
 • Začátek ulice K Malši mezi optikami – STOP
 • První vyústění ulice Pobřežní na Farské náměstí – STOP
 • Vjezd a vchod na Farské náměstí od Bělidla – TURN
 • Konec ulice Pohorská na křižovatce s ulicí Kostelní – STOP
 • Začátek ulice Masná u PC Servisu – STOP
 • Ulice Dlouhá na křižovatce s ulicí Pivovarská – STOP
 • Ulice Tržní na křižovatce s ulicí Dlouhá – STOP
 • Chodník od MŠ Nové Domky do ulice Tržní – STOP

V případě nejasností či dotazů ohledně dopravně bezpečnostních opatření se obraťte na tyto kontakty:

mistostarosta@mestokaplice.cz

380 303 118
info@kickaplice.cz
380 311 388

Věříme, že Vaše ukázněné a vstřícné chování zajistí spolu se všemi opatřeními ze strany organizátorů hladký a zejména bezpečný průběh celé akce.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení!!!